Hướng dẫn đăng ký tài khoản + nhận quà tân thủ Danh tướng 3Q Lậu DGame

Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa Tặng VIP12
Danh Tướng 3Q Lậu Việt Hóa Tặng VIP12VIP12 + 300.000 KNB + 66.666 ngọc bích

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản

Lưu ý: đọc kỹ và làm đúng hướng dẫn để DGame có thể hỗ trợ tài khoản của bạn.

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml/index/register?p=10

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (帐号): nhập tài khoản, viết thường, viết liền, không dấu, chỉ chữ cái và chữ số, dài từ 5 tới 30 ký tự.

→ bấm nút cuối cùng dòng 1 (查询) để kiểm tra, thấy có chữ "已" nghĩa là tài khoản trùng, chọn tài khoản khác.

- Dòng 2 (密码): nhập mật khẩu, viết liền, chỉ chữ cái và chữ số, dài từ 6 tới 30 ký tự

- Dòng 3 (确认密码): nhập lại một lần nữa mật khẩu bên trên

- Dòng 4 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

 B3: Bấm nút xanh 提交 để đăng ký

- Nếu hiện thông báo "注册成功!你的账号: tài khoản đăng nhập" nghĩa là đã thành công, bạn có thể sử dụng để đăng nhập vào game.

- Nếu hiện thông báo khác như mẫu thành công bên trên, hãy thử: đổi tài khoản khác hoặc bấm vào ảnh xác nhận để đổi chuỗi ký tự mới rồi nhập lại.

2. Hướng dẫn nhận tân thủ: VIP13 + 500k knb + 100k ngọc bích

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=welfare

Link nhận bù tân thủ cho anh em S1-2-3-4: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=moreadd

Link nhận bù thay đổi tân thủ lần 2 (23:00 28/03/2023 hết hạn): https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=bc

 

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (礼包): đã tự động chọn quà tân thủ

- Dòng 6 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

3. Hướng dẫn sử dụng code like share

CHƯA CÓ CODE HÃY LÀM EVENT MỚI TẠI ĐÂY (LƯỢNG CODE CÓ HẠN,NHANH TAY)

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml//index/cdk 

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (CDK码): nhập giftcode nhận được

- Dòng 5 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

4. Hướng dẫn nhận quà hàng ngày

Quà gồm: rương mảnh cửu tiêu X8, ngọc bích X8888, KNB X38888, kim nghiễn đài X50, bảo vật tinh liên thạch X100, tinh lực đan X10, thể lực đan X300

Lưu ý: mỗi ngày nhận 1 lần

B1: Truy cập đường link:  https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=check_in

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (礼包): chọn quà tuần "双十一黄金周签到礼包"

- Dòng 5 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

5. Nhận hành quân lệnh ngày cho chiến khoáng liên sv: (mỗi ngày nhận 30 hql)

Link nhận: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=fight

6. Quà khoáng liên sv mỗi tk nhận 1 lần

Link nhận:  https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=texing

7. Quà đền bù ios, mỗi tk nhận 1 lần

Link nhận:  https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=server

8. Hướng dẫn nhận quà đền bù bảo trì (hạn 22:59 05/01/2024)

Quà: Liêm Pha X1, quan ải lưỡi đao qua X1, ngọc bích X10W

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=jiangli

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn server

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (礼包): để nguyên "维护補償"

- Dòng 5 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

9. Hướng dẫn nhận quà tết nguyên đán (hạn 22:59 11/01/2024)

Quà:  Ngọc bích X20000, Nguyên bảo X50000, bảo vật khắc họa thạch tùy ý tuyển rương X2000, Đan Chu bối x20000, tinh lực đan x300

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=festival_gift

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (礼包): để nguyên "更新禮包"

- Dòng 5 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

10. Hướng dẫn nhận quà năm mới (thời gian 23:00 05/02/2024 → 22:59 11/02/2024)

Quà gồm: ngọc bích *28.000, knb * 88.888, tinh lực đan *268, bắc đẩu ti nam *28, xích huyền linh ngọc *168

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=festival_gift

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (礼包): chọn quà

- Dòng 5 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

11. Hướng dẫn nhận quà năm mới 2 (bắt đầu từ 23:00 09/02/2024)

Quà gồm: ngọc bích *200.000, tinh lực đan *1000, bắc đẩu ti nam *188, xích huyền linh ngọc *1000

B1: Truy cập đường link: https://twsgs.simgame.ml/index/gift?p=spring_gift

B2: Nhập các thông tin như sau:

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy danh sách nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn đúng nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (礼包): chọn quà

- Dòng 5 (验证码): nhập chuỗi ký tự trong ảnh xác nhận vào ô bên dưới

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, vào game nhận quà tại thư.

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Loạn Thế Tam Quốc Chí Việt Hoá

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ

HGVH Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =20k tệ

HGVH Nhất Kiếm Trảm Tiên

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn

HGVH Naruto Dị Hóa

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =20k tệ Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn

HGVH Onepice Mạo Hiểm Giả

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn