Hướng dẫn tạo acc và nhận quà Rise Of Kingdoms

Rise Of Kingdoms Lậu Free VIP 16 - Rise Of Kingdoms Private Free VIP 16
Rise Of Kingdoms Lậu Free VIP 16 - Rise Of Kingdoms Private Free VIP 16VIP16 + 300K Diamonds + 100K minutes speedup + 888 advanced recruitment scroll

1. Hướng dẫn đăng ký tài khoản: (COPY LINK ĐK RA TRÌNH DUYỆT, ĐỪNG ẤN Ở MESS HAY ZALO): CHÚ Ý KHÔNG TẠO ACC QUÁ DÀI

B1. Truy cập đường dẫn: https://wg.cuy4.com/index/register?p=125

B2. Nhập thông tin

hdrof

- dòng 1: tài khoản đăng nhập game 5-30 ký tự, viết thường, không dấu)

- dòng 2 + 3: mật khẩu (6-8 ký tự, viết thường, không dấu)

- dòng 5: nhập dãy xác nhận trong ảnh bên phải

B3: bấm nút màu xanh để đăng ký

"注册成功!你的账号:{tài khoản}" = đăng ký thành công

"账号:{tài khoản}已被注册!!" = tài khoản đã tồn tại, chọn cái khác

"两次密码不同!" = 2 mật khẩu nhập khác nhau

"验证码错误!" = nhập sai mã xác nhận

2. Hướng dẫn nhận quà VIP16 + 300K Diamonds + 100K minutes speedup + 888 advanced recruitment scroll

B1: Truy cập đường link: https://wg.cuy4.com/index/gift?p=novice

B2: Nhập các thông tin như sau:

hdrof1

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn nhân vật đang chơi

- Dòng 5 (验证码): nhập mã xác nhận màu xanh

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, quà tự gửi vào balo.

3. Hướng dẫn sử dụng code hoạt động chia sẻ hàng ngày:

Quà: diamonds *20K + vip points *10K + 24H speedup *10 + advanced recritment scroll *100 + city shield (8h) 

***Cách nhận code:

B1: Truy cập đường link: https://wg.cuy4.com/index/cdk 

B2: Nhập các thông tin như sau:

hdrof2

- Dòng 1 (分区): chọn máy chủ đang chơi, theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3.....

- Dòng 2 (账号): nhập tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" để lấy nhân vật

- Dòng 3 (角色): chọn nhân vật đang chơi

- Dòng 4 (CDK码): nhập code

- Dòng 5 (验证码): nhập mã xác nhận màu xanh

B3: Bấm nút xanh "领取" để nhận quà

- Nếu hiện thông báo "领取成功!" nghĩa là đã nhận quà thành công, quà tự gửi vào balo.

 

Tân thủZalo hỗ trợ
Game nổi bật
Giftcode

Loạn Thế Tam Quốc Chí Việt Hoá

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ

HGVH Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =20k tệ

HGVH Nhất Kiếm Trảm Tiên

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn

HGVH Naruto Dị Hóa

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =20k tệ Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn

HGVH Onepice Mạo Hiểm Giả

Nạp giảm giá 99% các gói trong game, 350k =10k tệ Online mỗi ngày nhận ưu đãi hấp dẫn