Quyền Vương 98 - KOF 98 Lậu Việt Hóa

Tặng VIP 12 + 28888 kim cương + Kyo Kusanagi xiv +Omega Rugal + thể lực *20 + vàng *888 vạn + Đội tuyển quốc gia mảnh vỡ bảo rương *450
Thể loại:Chiến thuật, Thẻ bàiChủ đề:Truyện tranh
Tỉ lệ nạp:1:3000Người chơi:584.519Kích thước:98MBNgày Open:22-04-2024
Đọc kĩ thông tin trước khi tải game.
Hỗ trợ nạp tệ game uy tín:
Zalo Mr.Tiến https://zalo.me/0585447553
Fanpage: DGame - YouTube: DGAMER TV
ANH EM NÊN MỞ BẰNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TẢI GAME NHA
Ưu đãi

 

Hướng dẫn đăng ký tài khoản + nhận quà tân thủ

VÀO NHÓM HÓNG ZALO CODE+BUILD TEAM

- Gói nạp tân thủ = 30 tệ (giới hạn 1 lần):  Thăng hoa thiên luân (HVK Kyo) · Hồn *2, vé bar kim cương *100,  kim cương *20W, mảnh vạn năng *200

- Thẻ tháng cao cấp = 100 tệ: nhận 30.000 KC/ngày, giới hạn thể lực +1.500

- Thẻ tháng thường = 30 tệ: nhận 10.000 KC/ngày, giới hạn thể lực +500

- Gói thể lực tháng = 200 tệ: mỗi ngày nhận Thể lực dược tề ( Lớn )*25   Kim tệ *5000w   Kinh nghiệm uy sĩ thẻ ( Lớn )*500   Vạn năng thăng tinh mảnh *50  Thức tỉnh thạch *5 (Gói ngon nhất game) ***Link nhận thể lực tháng hàng ngày sau khi nạp: https://kof3.sggmaet.com/player/card

Gói Vũ Khí Shingo 02UM 100 tệ: nhiệt huyết thúc phát đái · hồn *2, kim cương *15W
Gói Thời trang Shingo 02UM 100 tệ: sư giả truyện thừa *1, kim cương *15W
Gói Tướng Shingo 02UM 468 tệ: Mảnh Shingo 02UM[ mảnh ]*150
nhiệt huyết thúc phát đái · hồn *2
kim cương*750k
Gói tướng MISS X = 500 tệ: mảnh MISS X *150, kim cương *75W
???? Gói vũ khí MISS X = 100 tệ: Hồn vũ khí *2, kim cương *15W
????Gói thời trang MISS X = 100 tệ: đặc công đội *1, kim cương *15W

Gói tướng Whip XIV = 500 tệ: mảnh Whip XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Whip XIV = 100 tệ: kinh cức trường tiên · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Whip XIV = 100 tệ: ma nữ *1, kim cương *15W

Gói tướng Athena Nữ Thần = 500 tệ: mảnh Athena Nữ Thần *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Athena Nữ Thần = 100 tệ: hoàng kim thánh kiếm · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Athena Nữ Thần = 100 tệ: nữ chiến thần *1, kim cương *15W

Gói tướng Clark XV = 500 tệ: mảnh Clark XV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Clark XV = 100 tệ: hợp kim quân bài · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Clark XV = 100 tệ: nguyên thủy phong mạo *1, kim cương *15W

Gói tướng Ralf XV = 500 tệ: mảnh Ralf XV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Ralf XV = 100 tệ: tiệm tân đầu cân · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Ralf XV = 100 tệ: nguyên thủy phong mạo *1, kim cương *15W

Gói tướng Omega Rugal = 500 tệ: mảnh Omega Rugal *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Omega Rugal = 100 tệ: siêu hợp kim cơ giới nhãn · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Omega Rugal 1 = 100 tệ: thâm hải bá chủ *1, kim cương *15W

Gói thời trang Omega Rugal 2 = 100 tệ: thâm độ cải tạo *1, kim cương *15W

Gói tướng Heidern XIV = 500 tệ: mảnh Heidern XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Heidern XIV = 100 tệ: điện tử nhãn tráo · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Heidern XIV = 100 tệ: cơ mật nhậm vụ *1, kim cương *15W

Gói tướng Leona XV = 500 tệ: mảnh Leona XV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Leona XV = 100 tệ: Leona kiếm · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Leona XV = 100 tệ: sa mạc dong binh *1, kim cương *15W

Gói tướng Kula XIII = 500 tệ: mảnh Kula XIII *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Kula XIII = 100 tệ: băng đống chi tâm · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Kula XIII = 100 tệ: ca đức la lỵ *1, kim cương *15W

Gói tướng Vanessa XIV = 500 tệ: mảnh Vanessa XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Vanessa XIV = 100 tệ: cao định lĩnh đái · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Vanessa XIV = 100 tệ: quyền tràng tinh anh *1, kim cương *15W

Gói tướng Isla XIV = 500 tệ: mảnh Isla XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Isla XIV = 100 tệ: mải man đạt · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Isla XIV = 100 tệ: thiếu nữ côn đồ *1, kim cương *15W

Gói tướng Kensou XI = 500 tệ: mảnh Kensou XI *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Kensou XI = 100 tệ: siêu năng thủ cơ · lam · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Kensou XI = 100 tệ: hôn lễ ti nghi *1, kim cương *15W

Gói tướng Kyo XIV = 500 tệ: mảnh Kyo XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Kyo XIV = 100 tệ: thăng hoa đích nhật luân · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Kyo XIV = 100 tệ: liệt hỏa nhai khu *1, kim cương *15W

Gói tướng Yumi = 500 tệ: mảnh Yumi *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Yumi = 100 tệ: tuyết tuyền đích phiến tử · hồn *2, kim cương *15W

Gói tướng Homura = 500 tệ: mảnh Homura *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Homura = 100 tệ: diễm đích lục nhận · hồn *2, kim cương *15W

Gói tướng Asuka = 500 tệ: mảnh Asuka *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Asuka = 100 tệ: phi điểu đích song đao · hồn *2, kim cương *15W

Gói tướng Hikage = 500 tệ: mảnh Hikage *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Hikage = 100 tệ: nhật ảnh đích chủy thủ · hồn *2, kim cương *15W

Gói tướng Shun Ei XV = 500 tệ: mảnh Shun Ei XV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Shun Ei XV = 100 tệ: tăng phúc đích huyễn ảnh · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Shun Ei XV = 100 tệ: hạ nhật phong tình *1, kim cương *15W

Gói tướng Krizalid 99 = 500 tệ: mảnh Krizalid 99 *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Krizalid 99 = 100 tệ: âm sào ám trảo · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Krizalid 99 = 100 tệ: cương thiết chiến y *1, kim cương *15W

Gói tướng Yuri XIV = 500 tệ: mảnh Yuri XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Yuri XIV = 100 tệ: cực hạn lưu yêu đái · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Yuri XIV = 100 tệ: lạp lạp đội trường *1, kim cương *15W

Gói tướng Ryuji XIV = 500 tệ: mảnh Ryuji XIV *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Ryuji XIV = 100 tệ: triêm huyết chi nhận · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Ryuji XIV = 100 tệ: tinh thần bệnh nhân *1, kim cương *15W

Gói tướng Athena XI = 500 tệ: mảnh Athena XI *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Athena XI = 100 tệ: siêu năng thủ cơ · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Athena XI = 100 tệ: mộng huyễn hôn sa *1, kim cương *15W

Gói tướng Duo Lon = 500 tệ: mảnh Duo Lon *150, kim cương *75W

Gói vũ khí Duo Lon = 100 tệ: long hồn ngọc trạc · hồn *2, kim cương *15W

Gói thời trang Duo Lon = 100 tệ: âm dương sư *1, kim cương *15W

- Gói thần khí năng lượng = 100 tệ: thần khí năng lượng chi nguyên *1W, kim cương *15W

- Gói mảnh vạn năng = 100 tệ: mảnh vạn năng *200, kim cương *15W

- Gói kinh nghiệm = 100 tệ: bình exp (đại)*2000, kim cương *15W

- Gói kim tệ = 100 tệ: kim tệ *200M, kim cương *15W

- Gói bát môn = 100 tệ: bát môn duyên phân thạch *2, kim cương *15W

- Gói giác tỉnh = 100 tệ: giác tỉnh thạch *200, kim cương *15W

- Gói vạn năng viên hộ hồn = 100 tệ: vạn năng viên hộ hồn [LR]*200, viên hộ dược thủy đại bảo tương *1W, kim cương *15W

- Gói đại xà chi huyết = 100 tệ: đại xà chi huyết *2000, kim cương *15W

- Gói vé bar kim cương = 158 tệ: vé bar kim cương *200, bình exp (đại)*1000, kim cương *15W

- Gói vũ khí quốc gia = 100 tệ: quốc gia đội vũ khí tự tuyển bao *4, kim cương *15W

- Gói thời trang quốc gia = 100 tệ: quốc gia đội thì trang tự tuyển bao *2, kim cương *15W

- Gói thiên phú = 100 tệ: thiên phú điểm bảo tương *100, kim cương *15W

- Gói thiên mệnh = 158 tệ: rương (3 chọn 1) thiên mệnh mảnh *200, kim cương *20W

- Gói âm sào tinh hạch = 100 tệ: tinh hạch *150, đặc cấp năng tinh *1000, kim cương *15W

- Gói đại khắc ấn = 158 tệ: vô song khắc ấn tự tuyển bảo tương *2, khắc ấn kinh nghiệm bảo tương *15000, kim cương *15W

- Gói hạch tâm thuộc tính = 158 tệ: đặc cấp hạch tâm 2 tuyển 1 bảo tương *4, kim cương *15W

- Gói cơ năng thuộc tính = 158 tệ: hồng sắc cơ năng vị trí tùy cơ bảo tương *4, kim cương *15W

- Gói cực hạn áo nghĩa thạch = 158 tệ: cực hạn áo nghĩa thạch nhậm tuyển bảo tương *6, áo nghĩa tinh hoa bảo tương *6000( thực tế 6W áo nghĩa tinh hoa ), kim cương *15W

- Gói nguyên tố giác tỉnh thạch = 158 tệ: thôi xán đích nguyên tố thạch tự tuyển bảo tương *4, nguyên tố tinh hoa *15000, kim cương *15W

- Gói cơ nhân đồ phổ = 158 tệ: cơ nhân đồ phổ bảo tương ( hồng )*4, cơ nhân phiến đoạn *300, cơ nhân mật mã *300, hi hữu tàn hiệt *300, đồ phổ tàn hiệt *150, kim cương *15W

- Gói kỹ xảo thư = 100 tệ: kỹ xảo thư bảo tương tam tuyển nhất *10, viên hộ dược thủy đại bảo tương *1W, kim cương *15W

- Gói sổ cư = 100 tệ: số cư phiến đoạn *5000, kim cương *15W

- Gói chúc phúc tinh thạch = 100 tệ: chúc phúc tinh thạch *10W, kim cương *15W

- Gói huyết mạch phù văn = 158 tệ: hồng sắc phù văn tự tuyển bảo tương *2, đột phá thạch *150, phù văn tinh hoa hạp tử *3W, huyết mạch bảo thạch bảo tương *300, huyết mạch luân thạch *10, kim cương *15W

- Gói giác tỉnh thạch đại = 500 tệ: giác tỉnh thạch *1200, kim cương *75W

- Gói thủ hộ thạch = 100 tệ: thủ hộ thạch *3W, kim cương *15W

- Gói tứ tượng = 100 tệ: tứ tượng kết tinh *200, kim cương *15W

- Gói vạn năng mỹ thực = 100 tệ: cao cấp vạn năng mỹ thực *1W, kim cương *15W

- Gói cường hóa dược tề = 100 tệ: cường hóa dược tề *1W, kim cương *15W

- Gói bí cấp = 100 tệ: bí cấp tự tuyển bảo tương *4, kim cương *15W

 -Gói huy chương = 100 tệ: huy chương tự tuyển bảo tương *4, kim cương *15W

- Gói trừu tưởng = 100 tệ: trang bị bảo tương thược thi *300, kim cương *15W

- Gói hoài cựu = 100 tệ: hoài cựu bảo thạch hạp tử *1W, kim cương *15W

***Gói quyền vương (nhận kc khi đi ải, nhìn thấy trong game mới có thể mua)

- Quyền vương 1 = 18 tệ

- Quyền vương 2 = 58 tệ

- Quyền vương 3 = 98 tệ

- Gói quyền hoàng 1 = 20 tệ: rương quyền hoàng *1

- Gói quyền hoàng 10 = 190 tệ: rương quyền hoàng *10

- Gói quyền hoàng 100 = 1800 tệ: rương quyền hoàng *100

- Gói trang bị đỏ (1 kiện đỏ +9 trang bị quyển trục bao) = 150 tệ:
quyển trục đại lễ bao *2
tổ sư cấp trang bị quyển trục *6
thái đấu cấp trang bị quyển trục *6
sư tượng cấp trang bị quyển trục *6
cự tượng cấp trang bị quyển trục *6
thần tượng cấp trang bị quyển trục *6
vương giả cấp trang bị quyển trục *8
truyện thuyết cấp trang bị quyển trục *12
minh vương cấp trang bị quyển trục *16
vũ trụ cấp trang bị quyển trục *20
quyền hoàng cấp trang bị quyển trục *24
thiên tùng vân cấp trang bị quyển trục *28
sang thế cấp trang bị quyển trục *32
hi linh cấp trang bị quyển trục *36
lưu ly cấp trang bị quyển trục *40
thần viêm cấp trang bị quyển trục *42
vẫn linh cấp trang bị quyển trục *44
bản nguyên cấp trang bị quyển trục *46
vô song cấp trang bị quyển trục *48
tuyệt thế cấp trang bị quyển trục *50
sử thi cấp trang bị quyển trục *52
kim cương *20W

- Gói toàn hộ hvk LR = 200 tệ:
năng lượng mạo tử · hồn *2
cơ nhân tinh hoa · hồn *2
cuồng bạo oán linh · hồn *2
đạt nhân yêu đái · hồn *2
tuyệt bản vương bài · hồn *2
vũ thánh yêu đái · hồn *2
bách chiến quân đao · hồn *2
cao bạo thủ lôi · hồn *2
đính chế áp thiệt mạo · hồn *2
siêu năng mạch khắc phong · hồn *2
mị ma nhĩ hoàn · hồn *2
định chế nhĩ cơ · hồn *2
tử thần nhĩ hoàn · hồn *2
tinh phẩm nhục bao · hồn *2
điển tàng bản lĩnh đái · hồn *2
quý tộc mã tiên · hồn *2
cổ đổng điện thị cơ · hồn *2
diêu bỉ chi lực · hồn *2
chân minh viêm chi lực · hồn *2
khô nham chi trạc · hồn *2
thần tộc chi nhãn · hồn *2
ác quỷ giả diện · hồn *2
giác tỉnh vĩnh hằng thúy viêm · hồn *2
thiên cẩu diện cụ · hồn *2
ngạc mộng quyền sáo · hồn *2
hồng anh thương · hồn *2
phất trạc hộ oản · hồn *2
bát xích quỳnh bí thuật · hồn *2
tinh trí ti chẩm · hồn *2
băng nhận lưu băng hài · hồn *2
nại nhiệt mặc kính · hồn *2
phong lôi kiếm · hồn *2
chước hồn chi viêm · hồn *2
phong viêm kiếm · hồn *2
nại khắc lạc & ôn đế ni · hồn *2
lăng la trù đoạn · hồn *2
ám hắc kinh lôi · hồn *2
thần chi giáo điển · hồn *2
quyền hoàng ngân hành hắc tạp · hồn *2
điện cát tha · hồn *2
lôi quang tật ảnh · hồn *2
liệt hỏa triệp phiến · hồn *2
miêu nữ chi trảo · hồn *2
dung nham cự trảo · hồn *2
tinh kim liên cầu · hồn *2
tinh thiết trảo nhận · hồn *2
kịch độc mân côi · hồn *2
nguyên tử động lực lô · hồn *2
bính toái nhiệt sa · hồn *2
mệnh vận chi hữu · hồn *2
bất diệt minh viêm · hồn *2
tinh mỹ hồ điệp kết · hồn *2
hỏa viêm tam tiết côn · hồn *2
bá chủ hộ oản · hồn *2
ngạ lang áp thiệt mạo · hồn *2
vũ thần quyền sáo · hồn *2
kim cương *30W

- Gói toàn hộ viên hộ hồn LR = 200 tệ:
áo tư hoa đức viên hộ hồn *200
đường phúc lộc viên hộ hồn *200
nhất nhân quân đội lạp nhĩ phu viên hộ hồn *200
cường & khốc khắc lạp khắc viên hộ hồn *200
siêu năng ngẫu tượng nhã điển na viên hộ hồn *200
thuấn ảnh viên hộ hồn *200
tử vong vi tiếu bạch ti viên hộ hồn *200
tiểu long phi thiên chuy quyền sùng viên hộ hồn *200
cơ liệt tự ( nữ ) viên hộ hồn *200
họa kỵ viên hộ hồn *200
trai tự viên hộ hồn *200
vô giới viên hộ hồn *200
chung cực lộ tạp nhĩ viên hộ hồn *200
cực hạn nhị đại mục viên hộ hồn *200
a tu viên hộ hồn *200
không thủ đạo tiên sinh viên hộ hồn *200
ngạc mộng kiệt tư viên hộ hồn *200
tử uyển viên hộ hồn *200
hỏa viêm phất trạc thảo thế kinh viên hộ hồn *200
bản năng bát thần am viên hộ hồn *200
siêu việt giả K' viên hộ hồn *200
la bạt XI viên hộ hồn *200
kim cương *30W

- Gói toàn bộ chiến hồn thư = 200 tệ:
bạo phong chi hồn chiến hồn thư *2
thủ hộ chi hồn chiến hồn thư *2
chiến thần chi hồn chiến hồn thư *2
ác ma chi hồn chiến hồn thư *2
lang linh chi hồn chiến hồn thư *2
thảo thế diễm chi hồn chiến hồn thư *2
bất khuất chi hồn chiến hồn thư *2
phục cừu chi hồn chiến hồn thư *2
nữ thần chi hồn chiến hồn thư *2
huyết sắc kinh cức chiến hồn thư *2
dương linh chi hồn chiến hồn thư *2
khô nuy chi hồn chiến hồn thư *2
vu yêu chi hồn chiến hồn thư *2
đại xà chi huyết *2000
kim cương *30W

Quyền Vương 98 - KOF 98 Lậu Việt Hóa
Quyền Vương 98 - KOF 98 Lậu Việt Hóa
Quyền Vương 98 - KOF 98 Lậu Việt Hóa
Phúc lợi nạp

Link nhận quà tích nạp: https://kof3.sggmaet.com/player/reward 

- Dòng 1: server
- Dòng 2: tài khoản đăng nhập, bấm nút "获取" lấy nhân vật
- Dòng 3: chọn nhân vật
- Dòng 4: bấm nút "获取" lấy tổng đã nạp
- Dòng 5: chọn loại phần thường: "今日充值奖励" = mốc nạp ngày , "累计充值奖励" = mốc nạp trọn đời
- Dòng 6: để nguyên sẽ tự động nhận tất cả mốc có thể nhận, hoặc bấm vào chọn từng mốc
- Dòng 7: nhập mã xác nhận
- Bấm nút xanh dương để nhận
 

Quà nạp trong ngày (tính tổng tích lũy tệ nạp trong 1 ngày, reset sau 22:59 giờ VN, đạt mốc cao sẽ nhận kèm cả quà mốc thấp)

 

98 tệ/ngày: Vé quay tướng*30 bình exp tướng(Lớn)*300 điểm thiên phú*30 Xu vàng*3000W, bình thể lực *3
100 tệ/ngày: thức ăn*3000 thuốc cường hóa*3000 mảnh vạn năng*300 chìa khóa* 100 hộp tài liệu nâng đẳng*3000
198 tệ/ngày: vé quay tướng*30 bình exp tướng (Lớn) *300 điểm thiên phú*30 Xu vàng*3000W bình thể lực (Lớn) *3
200 tệ/ngày: thức ăn*3000 Thuốc cường hóa*3000 mảnh vạn năng*300 chìa khóa*100 hộp tài liệu nâng đẳng*3000
498 tệ/ngày: vé quay tướng*90 bình exp tướng(Lớn)*900 điểm thiên phú*90 Xu vàng*9000W bình thể lực *9
500 tệ/ngày: Thực phẩm đa năng cao cấp*9000 Thuốc tăng cường*9000 mảnh vạn năng*900 đá thần*3 hộp tài liệu nâng đẳng*9000
998 tệ/ngày: vé quay tướng*150 bình exp tướng(Lớn)*1500 điểm thiên phú*150 xu vàng*1,5E bình thể lực(Lớn) *15
1000 tệ/ngày: Thực phẩm phổ thông nâng cao * Thuốc cường hóa 1,5W * Mảnh sao phổ thông 1,5W * 1500 đá thần * 3 hộp tài liệu nâng đẳng * 1,5W
1998 tệ/ngày:Vé quay tướng*300 bình exp tướng(Lớn)*3000 rương thiên phú*300 xu vàng*3E Nước ép thể lực (lớn) *30
2000 tệ/ngày: Thực phẩm dành cho người sành ăn đa năng cao cấp * Cắt thuốc tăng cường 3W * 3W mảnh vạn năng * 3000 đá thần * 6 hộp tài liệu nâng đẳng * 3W
4998 tệ/ngày: Vé quay tướng*900 bình exp tướng(Lớn)*9000 rương thiên phú*900 xu vàng*9E bình thể lực (Lớn) 90
5000 tệ/ngày: Thực phẩm phổ thông nâng cao 9W Thuốc tăng cường sức mạnh * 9W Mảnh vỡ sao phổ quát * 9000 đá thần * 18 hộp tài liệu nâng đẳng * 9W

Quà nạp trọn đời (tính tổng tích lũy nạp tệ của nhân vật/server, chỉ nhận 1 lần khi đạt mốc trọn đời)

Tích tổng 100 tệ:
Hộp kho báu pháo hoa mùa thu * 1
Hộp kho báu nền bầu trời quang đãng * 1
Hộp kho báu cảnh Giáng sinh dưới biển * 1
Hộp Kho Báu Cảnh Mây Hồng*1
Rương kho báu nền mùa hè * 1
Túi quà thời trang Tang Fulu * 1
Gói quà tặng thời trang Orogis*1
Gói quà tặng thời trang Huo Yan Zuo Cao Jing*1
Gói quà tặng thời trang Fu Ji (Ace Fighter) *1
Gói quà tặng thời trang Zhaisi*1
Túi quà thời trang Oswald * 1
Gói quà tặng thời trang tức thì*1
Gói quà tặng thời trang Lukar tối thượng*1
Gói quà tặng thời trang Karate Mr.*1
Túi quà thời trang Robert XI * 1
Gói quà tặng thời trang Yagami bản năng (tay bass nhạc Punk Rock)*1
Túi quà thời trang Ziyuan * 1
Gói Quà Tặng Thời Trang Ralph Quân Đội Một Người*1

Tích tổng 200 tệ:
Gói quà tặng thời trang Xiaolong Feitian Zhiquan Chong*1
Gói quà tặng thời trang Jiao*1
Gói quà thời trang lụa trắng Death Smile*1
Vẻ đẹp tàn nhẫn Gói quà tặng thời trang Madroya*1
Túi quà thời trang Strong&Cool Clark * 1
Gói quà tặng thời trang cực chất thế hệ thứ hai*1
Gói quà tặng thời trang Ice Elf Kula*1
Hộp quà thời trang Zuolong * 1
Gói Quà Thời Trang Beyonder K'*1
Túi quà thời trang Qiong I * 1
Túi quà thời trang Maxima XIV*1
Túi quà thời trang Chen Guohan XIV * 1
15 thời trang chiến đấu đủ tiêu chuẩn 17 chọn 1 gói quà 1*1
15 thời trang chiến đấu đủ tiêu chuẩn 17 chọn 1 gói quà 2*1
Gói quà tặng tài nguyên thời trang ngày mai tháng 6*3
Gói quà tặng tài nguyên thời trang Silent Warrior Liana*3
Gói quà tặng tài nguyên thời trang Futaba Hotaru 3
Gói quà tặng tài nguyên thời trang Benimaru II*3

Tích tổng 500 tệ:
đá viện trợ Oswald*200
đá viện trợ Tang Fulu" 200
đá viện trợ Quân đội một người Ralph*200
đá viện trợ Clark mạnh mẽ và lạnh lùng*200
đá viện trợ siêu thần tượng Athena*200
đá viện trợ bóng tối tức thì*200
đá viện trợ lụa trắng nụ cười chết chóc*200
Xiaolong Feitianzhiquan Chongzhuohuosoul*200
đá viện trợ và bảo vệ Đền Jilie (nữ)*200
đá viện trợ và bảo vệ thảm họa*200
đá viện trợ và bảo vệ Zhaisi* 200
đá viện trợ và bảo vệ vô hạn*200
đá viện trợ và bảo vệ tối thượng của Lukar*200
Hỗ trợ mắt thế hệ thứ hai cực độ và Linh hồn bảo vệ*200
đá viện trợ Ashu*200
đá viện trợ Mr. Karate*200
đá viện trợ Nightmare Jess*200
đá viện trợ Shion*200
Ngọn lửa lửa và đá viện trợ Kusanagi Kyo*200
đá viện trợ Yagami'an bản năng*200
đá viện trợ Siêu việt K* 200
đá viện trợ Robert XI*200

Tích tổng 1000 tệ:
mảnh thần khí kiếm [Mảnh vỡ]*100
mảnh thần khí ngọc [mảnh]*100
mảnh thần khí khiên [Mảnh vỡ]*100
Máu orochi*15000
Nguồn năng lượng tạo tác*2W
Các trang còn lại của Atlas*2500
Kinh nghiệm đánh dấu nhận thức*5000
Trải nghiệm khắc mắt trái tim*5000
Kinh nghiệm đánh dấu nhầm lẫn*5000
Kinh nghiệm đánh dấu ràng buộc*5000
Bốn tinh thể biểu tượng*250
Tinh chất nguyên tố*25000
Đá đột phá*150
Hộp Tinh Chất Cổ Ngữ*5W
Rương kho báu ngọc huyết thống*5000
Tinh thể năng lượng đặc biệt*1500
Lõi tinh thể*200
Đá huyết thống*25
Đá hộ mệnh*5W
Hỗ trợ Hộp Kho Báu Thuốc*4W
Trang bị hỏng hiếm gặp*400
đá viện trợ toàn cầu [LR độc quyền]*600
Sách kỹ năng Hộp kho báu Ba lựa chọn-*6
Pha lê phước lành*20W

Tích tổng 2000 tệ:
Máu orochi*15000
Nguồn năng lượng tạo tác*2W
Các trang còn lại của Atlas*2500
Kinh nghiệm đánh dấu nhận thức*5000
Trải nghiệm khắc mắt trái tim*5000
Kinh nghiệm đánh dấu nhầm lẫn*5000
Kinh nghiệm đánh dấu ràng buộc*5000
Bốn tinh thể biểu tượng*250
Tinh chất nguyên tố*25000
Đá đột phá*150
Hộp Tinh Chất Cổ Ngữ*5W
Rương kho báu ngọc huyết thống*5000
Tinh thể năng lượng đặc biệt*1500
Lõi tinh thể*200
Đá huyết thống*25
Đá hộ mệnh*5W
Hỗ trợ Hộp Kho Báu Thuốc*4W
Trang bị hỏng hiếm gặp*400
đá viện trợ toàn cầu [LR độc quyền]*600
Sách kỹ năng Hộp kho báu Ba lựa chọn-*6
Pha lê phước lành*20W
Hộp kho báu được chạm khắc vô song do bạn lựa chọn*2
Lõi đặc biệt 2 Chọn một hộp kho báu*4
Rương kho báu ngẫu nhiên vị trí chức năng màu đỏ*4
Hộp kho báu tùy chọn đá bí mật tối thượng*6
Rương kho báu tự chọn bằng đá nguyên tố rực rỡ * 4
Rương kho báu bản đồ gen (màu đỏ)*4

Tích tổng 5000 tệ:
Máu orochi*3000
Nguồn năng lượng giả tạo*4W
Các trang còn lại của Atlas*5000
Kinh nghiệm in dấu nhận thức*10000
Trải nghiệm khắc mắt trái tim*10000
Kinh nghiệm đánh dấu nhầm lẫn*10000
Kinh nghiệm đánh dấu ràng buộc* 10000
Tinh thể bốn hình ảnh*500
Tinh chất nguyên tố*50000
Đá đột phá*300
Hộp Tinh Chất Cổ Ngữ*10W
Rương kho báu ngọc huyết thống*10000
Tinh thể năng lượng đặc biệt*3000
Lõi tinh thể*400
Đá huyết thống*50
Đá hộ mệnh*10W
Hỗ trợ Hộp Kho Báu Thuốc*8W
Trang bị hỏng hiếm gặp*800
đá viện trợ toàn cầu [L R Độc quyền]*1200
Chọn một trong ba rương kho báu sách kỹ năng*12
Pha lê phước lành*40W
Rương kho báu được chạm khắc vô song do bạn lựa chọn*2
Lõi đặc biệt 2 Chọn một hộp kho báu*4
Rương kho báu ngẫu nhiên vị trí chức năng màu đỏ*4
Hộp kho báu tùy chọn đá bí mật tối thượng*6
Rương kho báu tự chọn bằng đá nguyên tố rực rỡ * 4
Rương kho báu bản đồ gen (màu đỏ)*4

Tích tổng 10000 tệ:
Sách linh hồn chiến đấu bão tố*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn hộ mệnh*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn chiến tranh*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn của quỷ*5
Sách Hồn Chiến Thần Sói*5
Sách Hồn Chiến của Cao Jian Yan*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh linh hồn bất khuất*5
Sách tinh thần báo thù tinh thần chiến đấu*5
Sách linh hồn chiến đấu của nữ thần*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh gai đẫm máu*5
Sách linh hồn chiến đấu của cừu*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh linh hồn khô héo*5
Lich Soul Battle Soul Book*5
Máu orochi*6000
Nguồn năng lượng giả tạo*8W
Các trang còn lại của Atlas*10000
Trải nghiệm in dấu nhận thức 2W
Trải nghiệm khắc mắt trái tim 2W
Trải nghiệm khắc nhầm lẫn 2W
Trải nghiệm đánh dấu ràng buộc* 2W
Tứ Tượng Pha Lê 1000
Tinh chất nguyên tố*10W
Đá đột phá*600
Hộp Tinh Chất Cổ Ngữ*20W
Rương kho báu đá quý huyết thống * 2W
Tinh thể năng lượng đặc biệt*6000
Lõi tinh thể*800
Đá huyết thống*100
Đá hộ mệnh*20W
đá viện trợ toàn cầu [LR độc quyền]*2400
Hỗ trợ Hộp Kho Báu Thuốc*16W
Chọn một trong ba rương kho báu sách kỹ năng*24
Trang bị hỏng hiếm gặp*1600
Pha lê phước lành*80W
Đoạn dữ liệu*4W
Rương kho báu được chạm khắc vô song do bạn lựa chọn*4
Lõi đặc biệt 2 Chọn một hộp kho báu*8
Rương kho báu ngẫu nhiên vị trí chức năng màu đỏ*8
Hộp kho báu tùy chọn đá bí mật tối thượng*12
Rương kho báu tự chọn bằng đá nguyên tố rực rỡ * 8
Rương kho báu bản đồ gen (màu đỏ)*8

Tích tổng 20000 tệ:
Sách linh hồn chiến đấu bão tố*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn hộ mệnh*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn chiến tranh*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn của quỷ*5
Sách Hồn Chiến Thần Sói*5
Sách Hồn Chiến của Cao Jian Yan*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh linh hồn bất khuất*5
Sách tinh thần báo thù tinh thần chiến đấu*5
Sách linh hồn chiến đấu của nữ thần*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh gai đẫm máu*5
Sách linh hồn chiến đấu của cừu*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh linh hồn khô héo*5
Lich Soul Battle Soul Book*5
Máu orochi*6000
Nguồn năng lượng giả tạo*8W
Các trang còn lại của Atlas*10000
Trải nghiệm in dấu nhận thức 2W
Trải nghiệm khắc mắt trái tim 2W
Trải nghiệm khắc nhầm lẫn 2W
Trải nghiệm đánh dấu ràng buộc* 2W
Tứ Tượng Pha Lê 1000
Tinh chất nguyên tố*10W
Đá đột phá*600
Hộp Tinh Chất Cổ Ngữ*20W
Rương kho báu đá quý huyết thống * 2W
Tinh thể năng lượng đặc biệt*6000
Lõi tinh thể*800
Đá huyết thống*100
Đá hộ mệnh*20W
đá viện trợ toàn cầu [LR độc quyền]*2400
Hỗ trợ Hộp Kho Báu Thuốc*16W
Chọn một trong ba rương kho báu sách kỹ năng*24
Trang bị hỏng hiếm gặp*1600
Pha lê phước lành*80W
Đoạn dữ liệu*4W
Rương kho báu được chạm khắc vô song do bạn lựa chọn*4
Lõi đặc biệt 2 Chọn một hộp kho báu*8
Rương kho báu ngẫu nhiên vị trí chức năng màu đỏ*8
Hộp kho báu tùy chọn đá bí mật tối thượng*12
Rương kho báu tự chọn bằng đá nguyên tố rực rỡ * 8
Rương kho báu bản đồ gen (màu đỏ)*8

Tích tổng 30000 tệ:
Sách linh hồn chiến đấu bão tố*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn hộ mệnh*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn chiến tranh*5
Sách linh hồn chiến tranh linh hồn của quỷ*5
Sách Hồn Chiến Thần Sói*5
Sách Hồn Chiến của Cao Jian Yan*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh linh hồn bất khuất*5
Sách tinh thần báo thù tinh thần chiến đấu*5
Sách linh hồn chiến đấu của nữ thần*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh gai đẫm máu*5
Sách linh hồn chiến đấu của cừu*5
Cuốn sách linh hồn chiến tranh linh hồn khô héo*5
Lich Soul Battle Soul Book*5
Máu orochi*6000
Nguồn năng lượng giả tạo*8W
Các trang còn lại của Atlas*10000
Trải nghiệm in dấu nhận thức 2W
Trải nghiệm khắc mắt trái tim 2W
Trải nghiệm khắc nhầm lẫn 2W
Trải nghiệm đánh dấu ràng buộc* 2W
Tứ Tượng Pha Lê 1000
Tinh chất nguyên tố*10W
Đá đột phá*600
Hộp Tinh Chất Cổ Ngữ*20W
Rương kho báu đá quý huyết thống * 2W
Tinh thể năng lượng đặc biệt*6000
Lõi tinh thể*800
Đá huyết thống*100
Đá hộ mệnh*20W
đá viện trợ toàn cầu [LR độc quyền]*2400
Hỗ trợ Hộp Kho Báu Thuốc*16W
Chọn một trong ba rương kho báu sách kỹ năng*24
Trang bị hỏng hiếm gặp*1600
Pha lê phước lành*80W
Đoạn dữ liệu*4W
Rương kho báu được chạm khắc vô song do bạn lựa chọn*4
Lõi đặc biệt 2 Chọn một hộp kho báu*8
Rương kho báu ngẫu nhiên vị trí chức năng màu đỏ*8
Hộp kho báu tùy chọn đá bí mật tối thượng*12
Rương kho báu tự chọn bằng đá nguyên tố rực rỡ * 8
Rương kho báu bản đồ gen (màu đỏ)*8

 
Bảng VIP

Lưu ý chỉ nạp kim cương mới lên VIP

100元,300000 kim cương = VIP13

200元,6000000 kim cương = VIP14

300元,900000 kim cương = VIP15

500元,1500000 kim cương = VIP16

700元,2100000 kim cương = VIP17

1000元,3000000 kim cương = VIP18

Quà VIP nhận trong game khi đạt mốc VIP: